Ankiety BAT Vogue

Ankiety BAT Vogue

Aplikacja dostępna na tablety Android, przeznaczona dla hostess British American Tobacco Polska Trading (BAT) w celu przeprowadzania ankiet, zbierania danych osobowych oraz wysyłania ich na serwer BAT. Aplikacja umożliwia także zeskanowanie kodu kreskowego z części papierowej ankiety zawierającej podpis ankietowanego.

Klient: British American Tobacco Trading Poland

Platforma: Android (tablety)

Technologia: natywne SDK