Scania Kalendarz

Scania Kalendarz to aplikacja mobilna dla handlowców firmy. Sprzedawca może zarządzać swoim kalendarzem (widok dzienny, tygodniowy i miesięczny) oraz po spotkaniu wprowadzać informacje do systemu. Aplikacja zintegrowana z systemem CRM Scania dwukierunkowo.

Pall Mall Tube

Aplikacja przeznaczona dla handlowców przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek – Pall Mall Tube. Aplikacja składa się z 3 głównych paneli:

  1. prezentacja z użyciem technologii Unity 3D,
  2. część merytoryczna,
  3. quiz wiedzowy dla detalistów.

Ankiety BAT Vogue

Aplikacja dostępna na tablety Android, przeznaczona dla hostess British American Tobacco Polska Trading (BAT) w celu przeprowadzania ankiet, zbierania danych osobowych oraz wysyłania ich na serwer BAT. Aplikacja umożliwia także zeskanowanie kodu kreskowego z części papierowej ankiety zawierającej podpis ankietowanego.

Nexo

Aplikacja dedykowana obsłudze maszyn vendingowych firmy Elstat. Pozwala na monitorowanie oraz modyfikację parametrów urządzeń, jak również weryfikację ich stanu w czasie rzeczywistym. Umożliwia pobranie danych historycznych i przesłanie ich w chmurę w celu dalszego przetwarzania. Ponadto służy do zarządzania aktualizacjami firmware na maszynie i sterowania niektórymi jej funkcjami. Dodatkowo aplikacja śledzi pozycje urządzeń, a uzyskane dane przesyła do chmury.