IC Mobile Navigator

IC Mobile Navigator

Aplikacja IC Mobile Navigator umożliwia planowanie podróży bezpośrednimi pociągami PKP Intercity w kategoriach Express InterCity Premium, Express InterCity, InterCity oraz Twoje Linie Kolejowe. Zarejestrowanym użytkownikom daje możliwość m.in. sprawdzenia ceny biletu oraz jego zakup.

Klient: SkyCash Poland S.A.

Platforma: iOS, Android

Technologia: natywne SDK

AppStore googleplay