query24

query24

Aplikacja wykorzystana w czasie konkursu. Pozwala na skanowanie i rozpoznawanie banknotów euro, dolarów i franków.

Klient: IMTRA Holding

Platforma: iOS

Technologia: iOS SDK