Quiz Medyczny Roche

Quiz Medyczny Roche

Aplikacja umożliwiająca rozwiązywanie quizu medycznego na tablecie iPad z pozostawianiem danych osobowych i ich przekazywaniem na serwer firmy Roche. Quiz Medyczny Roche prezentowany był na targach medyczno-farmaceutycznych w Australii w formie infokiosku (tablet iPad zainstalowany na stojaku) przy stoisku firmy Roche.

Klient: Roche Polska Sp. z o.o.

Platforma: iOS – iPad

Technologia: iOS SDK