Scania Kalendarz

Scania Kalendarz

Scania Kalendarz to aplikacja mobilna dla handlowców firmy. Sprzedawca może zarządzać swoim kalendarzem (widok dzienny, tygodniowy i miesięczny) oraz po spotkaniu wprowadzać informacje do systemu. Aplikacja zintegrowana z systemem CRM Scania dwukierunkowo.

Klient: Scania Polska S.A.

Platforma: Android, iOS, Windows Phone

Technologia: natywne SDK