4

EASE

EASE służy do budowy klientów usług sieciowych, aplikacji stale kontaktujących się z serwerem, w celu pobrania i prezentacji danych użytkownikowi.