MPWiK Wrocław

Jak wyeliminowaliśmy papierowy obieg dokumentów z procesu wymiany wodomierzy

Aplikacja na tablety Android "E-Raport" to doskonały przykład cyfrowej transformacji w tradycyjnej spółce istniejącej od ponad 150 lat.

w pigułce

MPWiK Wrocław w liczbach

700 tys.
odbiorców
1871
rok uruchomieniu zakładu
2035 km
długość sieci wodociągowej
branża
Użyteczność publiczna
zakres projektu
  • Mobile Development
  • Mobile Backend Development

Klient

MPWiK Wrocław czyli wrocławskie wodociągi odpowiadają za dostarczanie wysokiej jakości wody i odprowadzanie ścieków na obszarze stolicy Dolnego Śląska oraz 7 gmin ościennych. Spółka obsługuje obecnie ponad 700 tysięcy odbiorców.

Potrzeba

Klient poszukiwał rozwiązania wspomagającego zarządzanie procesami obsługi odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych. Kluczowym elementem wymagającym digitalizacji miało być raportowanie wymian wodomierzy w terenie.

Rozwiązanie

Odpowiedzią na tę potrzebę okazała się być stworzona przez Norbsoft platforma E-Raport - aplikacja mobilna na tablety z systemem Android współpracująca z panelem biznesowym instalowanym w infrastrukturze klienta. Dzięki wdrożeniu rozwiązania opartego o urządzenia przenośne formalności związane z wymianą wodomierza przez montera stają się niezwykle uproszczone, a czas realizacji zadania skraca do niezbędnego minimum.

Panel administratora

Pozwala na:

  • Zarządzanie flotą urządzeń (tabletów)
  • Import zleceń, delegację prac, podgląd i eksport rezultatów
  • Definiowanie słowników (np. producenci wodomierzy i modułów radiowych, przyczyny wymiany)
  • Definiowanie cenników usług dodatkowych

Administrator dodaje w panelu tablety nadając im nazwy własne oraz pozyskując loginy (identyfikatory urządzeń) i hasła, które następnie są wprowadzane w aplikacji mobilnej celem ich sparowania z systemem. W takie tablety wyposażone są następnie brygady monterów udające się w teren na prace techniczne.

Administrator może także zdefiniować innych użytkowników systemu, co pozwala np. na odseparowanie podwykonawców i umożliwienie każdemu z nich na delegację prac we własnym zakresie.

Główną funkcjonalnością panelu jest możliwość załadowania pliku płaskiego ze zleceniami prac ze wskazaniem tabletu (brygady), którego dotyczyć będzie dana paczka. Dane są weryfikowane pod względem poprawności struktury i zapisywane w bazie. Zlecenia posiadają cykl życia definiowany przez statusy, które decydują m.in. o tym czy trafią na tablet przy najbliższej aktualizacji danych.

Panel umożliwia podgląd szczegółów zleceń, a jeśli protokoły zostały wypełnione na tablecie i odesłane do systemu to funkcja eksportuj pozwala na wygenerowanie pliku CSV z raportem z wykonanych prac. Dodatkowo możemy pobrać archiwum z dokumentami (m. in. protokoły podpisane przez klientów) oraz zdjęciami z montażu przypisanymi do danego zlecenia.

Aplikacja mobilna na tablety

Aplikacja przeznaczona jest do pracy na urządzeniach z systemem Android.

Architektura została oparta o regułę offline first – operowanie na zleceniach możliwe jest bez dostępu do Internetu co często ma miejsce podczas wymian wodomierzy np. w piwnicach czy podziemiach. Synchronizacja danych z systemem odbywa się wg określonego harmonogramu lub na żądanie operatora urządzenia.

Menu główne pozwala na przejście do poszczególnych modułów aplikacji.

Istotną funkcjonalnością jest tworzenie nowego raportu z wymiany przez wprowadzenie wszystkich danych bezpośrednio w aplikacji - utworzenie nowego zlecenia bez wcześniejszego zdefiniowania go w systemie centralnym.

Dedykowany kreator prowadzi użytkownika przez formularz protokołu wymiany.

Poprawne zapisanie raportu powoduje automatyczne oznaczenie zlecenia jako zrealizowane i przy najbliższej aktualizacji danych zostanie ono przesłane na serwer.

Jedna aplikacja, a tak wiele funkcji - monter może wykonać dokumentację fotograficzną, która będzie załącznikiem do raportu.

Aplikacja umożliwia także podgląd listy zleceń, wraz z nadanymi im priorytetami co pozwala na bieżąco kontrolować liczbę pozostałych wymian do realizacji.

Co więcej, sprawdza także, czy dla adresu wybranego zlecenia (ta sama ulica) są przewidziane jeszcze inne wymiany. Jeśli tak, po zakończeniu realizacji bieżących prac zaprezentuje listę pozostałych zleceń z okolicy.

Aplikacja posiada także wbudowany skaner kodów kreskowych pozwalający na szybkie odnalezienie zlecenia przez zeskanowanie identyfikatora demontowanego wodomierza.

Współpraca

Na przestrzeni czasu pracowaliśmy razem z klientem nad optymalizacją platformy E-Raport pod kątem wspieranego przez nią procesu.

Informacja zwrotna pochodząca od użytkowników naszego oprogramowania jest niezwykle cennym materiałem, dzięki któremu możliwe jest wprowadzanie usprawnień i nowych funkcjonalności ulepszających działanie oraz wydajność produktu.

MPWiK Wrocław x Norbsoft
0
Scrolluj dalej 👌

Skorzystaj z darmowej konsultacji Twojego projektu

Umów konsultację